НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ” СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЪЮЗ НА

Read more