Стрелците и Козирозите …

Дойде ред да разберете от какво най-дълбоко се страхуват Стрелците и Козирозите…

Животът за Стрелеца е едно огромно приключение, пътуване към истината и намирането на смисъл. За представителите на този огнен знак е равносилно на смърт, ако загубят усещането си за смисъл. Всичко, което правят трябва да има някаква цел и загубата на тази цел е най-големият страх за Стрелеца. Той вярва в своята истина и иска да има абсолютната свобода да търси и намира смисъла на своето съществуване. Така, че като обобщение бих казала, че основните страхове за Стрелеца са два – загуба на свобода и смисъл.

Козирогът повече от всичко се страхува да не бъде контролиран и ограничаван, когато покаже чувствата си и прояви емоционална близост. Колкото повече изисквате от него да се разкрие, толкова по – високи стени той строи помежду ви. Смята, че емоционалната близост го прави зависим, затова предпочита да разчита само на себе си. Той иска да си знае мястото – в обществото, работния колектив, семейството или партньорството, а това му носи усещане за сигурност. Така, че това е другият му страх – хаосът. Козирогът внася ред в своя свят като създава структура в ума си, където той заема определено място.

Автор: Валентина Радиева-Маренова