Курсове в Ямбол

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

КУРСОВЕ В ЯМБОЛ

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

20.08.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А2, ниво В1 – записваме за нова група

НЕМСКИ ЕЗИК

08.08.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1

ТУРСКИ ЕЗИК

27.08.2018 г. – ТУРСКИ ЕЗИК – ниво А1

ПРОВЕЖДАМЕ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА

ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ – записваме желаещи за нова група

Начално компютърно обучение – записваме желаещи за нова група

Записваме желаещи за специализирано обучение по различни модули от Майкрософт

офис пакет 2010

ПРОВЕЖДАМЕ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ

ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО

ЗАВАРЯВАНЕ – РЕДЗ, АРГОН – записваме за нова група

29.08.2018 г. – ЕЛ. И МОТОКАРИ

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – записваме желаещи за нова група

29.08.2018 г. – ФРИЗЬОР

29.08.2018 г. – МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

НОВО!!! Записваме желаещи за курс по КОЗМЕТИКА

НОВО!!! Записваме желаещи за курс по КОЗМЕТИЧЕН И КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И К У Р С О В Е

29.08.2018 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 , стая 204;

E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg