Курсове в Ямбол

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

КУРСОВЕ В ЯМБОЛ

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

18.09.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А1

26.09.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво В1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ниво А2, ниво В2 – записваме за нова група

НЕМСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1, нимво А2 – записваме за нова група

ТУРСКИ ЕЗИК

22.09.2018 г. – ТУРСКИ ЕЗИК – ниво А1

ПРОВЕЖДАМЕ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА

ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

25.09.2018 г. – Компютърно обучение

Начално компютърно обучение – записваме желаещи за нова група

Записваме желаещи за специализирано обучение по различни модули от Майкрософт

офис пакет 2010

ПРОВЕЖДАМЕ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ

ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО

24.09.2018 г. – ЗАВАРЯВАНЕ – РЕДЗ

ЗАВАРЯВАНЕ – АРГОН и СО – записваме за нова група

ЕЛ. И МОТОКАРИ -записваме за нова група

20.09.2018 г. – ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

26.09.2018 г. – ФРИЗЬОР

27.09.2018 г. – МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

НОВО!!! Записваме желаещи за курс по КОЗМЕТИКА

НОВО!!! Записваме желаещи за курс по КОЗМЕТИЧЕН И КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ

ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И К У Р С О В Е

26.09.2018 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 , стая 204;

E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg