Обучение по закона за насърчаване на заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Елхово и управителите на ресторантите: „Бирария”, „САНИ”, „Траките” и „ЛЕМЕКОН” /работнически стол/ сформираха група за обучение по професията „Готвач”. Мярката се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта. Управителите избраха ТО на НТС – Ямбол за обучаваща организация и направиха подбор на лицата за обучение.

Занятията по професията преминаха при редовно присъствие и активно участие на курсистите. Голям интерес предизвикаха занятията по  материалознание и карвинг изкуството при украсата на кулинарните изделия. В занятията по практика се подготвяха: супи, предястия, салати, основни ястия и десерти.

Преподавателите в курса инж. Димитринка Иванова и инж. Денка Тошева, дългогодишни специалисти в професията преподаваха знания и умения по основните топлинни процеси в готварството: варене, задушаване, пържене и печене. Обучението на безработните лица се финансираше от Бюрото по труда, като за периода на обучението курсистите получаваха стипендия.

На изпита по теория и практика на специалността курсистите показаха много добри резултати което ще допринесе да упражняват професията в заведения за хранене.

До края на месец ноември предстои завършилите курса да бъдат назначени на работа за 6-месечен период във фирмите, при спазване изискванията на КТ.