Курсове в Ямбол

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

КУРСОВЕ В ЯМБОЛ

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

18.03.2019 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – А 2.1

 

14.03.2019 г. – НЕМСКИ ЕЗИК –  А 1.1.

 

26.03.2019 г. – НЕМСКИ ЕЗИК –  А 2.1.

27.03.2019 г. – ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А 1.1

ТУРСКИ ЕЗИК- записваме  желаещи за нова група

 В цената са включени тетрадка, химикал и учебни материали!

ПРОВЕЖДАМЕ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА

ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

  КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

25.03.2019 г. – Компютърно обучение

  ПРОВЕЖДАМЕ   ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ

ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО

ЗАВАРЯВАНЕ – РЕДЗ, АРГОН и СО – записваме  за нова група

25.03.2019 г. – ГОТВАЧ

Записваме желаещи за курсове по:

– КОЗМЕТИКА

МАСАЖ

– МИГЛОПЛАСТИКА

– МИКРОБЛЕЙДИНГ

ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И  К У Р С О В Е

18.03.2019 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

 

  ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 , стая 204;

                             E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg