България е загубила 13 млрд. евро в образованието на емигрирали българи

АИКБ: България е загубила 13 млрд. евро в образованието на емигрирали българи

От 1992 досега трудовия пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, подчерта д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ

„Липсата на човешки ресурси и несъответствието между търсените и предлаганите умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в Европа. Това е причина Европа да търпи ежегодни загуби, равни на 2% от БВП и за постоянно намаляване на конкурентоспособността на европейския бизнес“, подчерта в своето изказване на конференцията на високо равнище за бъдещето на труда в Брюксел днес д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги. Конференцията бе организирана от Европейската комисия и в нея участие взе президента Юнкер, министрите на труда и социалната политика на България, Ирландия, Испания, Франция, Хърватска, Швеция, комисарите Домбровскис и Тисен и социални партньори.

Д-р Ангелова призова за спешни мерки за справяне с изтичането на таланти, като подчерта, че от 1992 до сега трудовия пазар в България са напуснали над 800 000 млади хора, а страната е претърпяла над 13 милиарда евро само преки загуби от вложените в тяхното образование средства. Подчерта, че българските работодатели активно работят и предлагат стратегии за преодоляване на тази ситуация и посочи важното значение на съвместните действия на социалните партньори, подкрепени от Европейския социален фонд. Призова и за политики и мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор.

Министърът на труда и социалната политика на България Бисер Петков подчерта важността на прилагането на политики за активиране и подобряване на пригодността за заетост на дългосрочно безработните и обезкуражени лица, с цел мобилизиране на трудовия ресурс в България.

https://www.economy.bg/economy/view/34931/AIKB-Bylgariya-e-zagubila-13-mlrd-evro-v-obrazovanieto-na-emigrirali-bylgari-?fbclid=IwAR3PV9G71WRQdyKJgIRg_LNdVvZXC9DwsnRbBPI5jmsrVCG7qvEcRa4kOXc