ЧЕСТВАНЕ НА 117 г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН АТАНАСОВ

П  О  К  А  Н  А

 

ЧЕСТВАНЕ НА 117 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО

НА ДЖОН АТАНАСОВ

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

02 октомври 2020 г. (петък)

9.30 ч. – VІІІ-ми ученически крос в гр.Ямбол –

Градска градина пред спортна зала „Диана”

11.30 ч. – Състезание по  информационни  технологии

„Джон Атанасов – бащата на компютъра”

в Дом на науката и техниката – Ямбол

Голяма зала

14.00 ч. – Пейнтбол игри за участниците – с.Бояджик

17.00 ч. – Награждаване на участниците в състезанието,

поднасяне на цветя пред паметника  в с.Бояджик

 

Организатори:

Научно-технически съюзи – Ямбол

Община„Тунджа”, РУО – Ямбол

ПМГ„Атанас Радев, ОСК„Тунджа” – Ямбол

ОП”Паркове и зони за отдих и спорт” – Ямбол

Кметство с.Бояджик

НЧ”Джон Атанасов 1928” – с.Бояджик

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик