40 ГОДИНИ ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА В ЯМБОЛ

40 ГОДИНИ  ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА В ЯМБОЛ

          През 2020 година се навършиха 40 години от откриването на Дом на науката и техниката в град Ямбол. Големи са усилията на ръководството на Окръжния съвет на Научно-техническите съюзи за построяването на дома.

Първи  в страната построяват свой Дом на техниката специалистите от град Русе, като използват средства от фонд ”ИРД” (изобретателска и рационализаторска дейност).

         На 3 април 1963 г. Бюрото на Окръжното ръководство на научно-техническите дружества,  разглежда въпроса за построяване на Дом на техниката, като използва русенския метод, но не може да вземе решение, защото реализирания икономически ефект от ИРД е малък и се оказва, че са необходими 15-20 години за това. Първото място за построяване е определено там, където днес  е построен Дом „Тракия”.  По късно е отредено ново място и първият идеен проект е представен от арх.Георги Василев – сграда на 5 етажа с площадка на ул. Раковски – на изток от старата поща и северно от  стария родилен дом, сега градинка. По-късно  се обсъждат площадки източно от църквата „Св.Никола”, около банята, срещу математическа гимназия и т.н.

         След 1972 г. се оформя становището,  Домът на техниката да се построи на площадката, където е сега, това предложение по-бързо се реализира, след като Кмет  в Ямбол  става инж.Кирил Христов – бивш председател на ОС на НТС. Идейният и работният проект се изготвят от арх.Георги Кривошиев – родом от Ямбол и арх.Коста Костов, а конструкцията от инж.Димитър Терзиев, роден в с.Кукорево и др.          Строителството започва на 05.09.1975 г. с главен изпълнител СМК – Ямбол. ПСД възлиза на 840 хил.лв. осигурени от фонд „Домове на техниката” при ЦС на НТС.

Изграждането и обзавеждането на Дома не става лесно, но с  активното участие на инж. Петър Колев- секретар на ОС на НТС в Ямбол и със  съдействието на инж.Кирил Христов, инж.Атанас Стамболов, инж.Иван Маргенов – бивши председатели на ОС на НТС се търсят начини за  преодоляване на трудностите.

         В онези години е  било нужно ежедневно маневриране, за да се избягват пречките и трудностите, които се явяват при строителството, активно участват проектантския колектив начело с арх.Георги Кривошиев и техническия ръководител Димитър Арнаудов, както и отдел „Капитално строителство” при ЦС на НТС – инж.Пиронски и инж.Бешонски.   Малкият колектив на  ОС на НТС в Ямбол също се включва в довършителните работи..

         Строителството продължава пет години и на 05.09.1980 г. Домът на науката и техниката в Ямбол е тържествено открит от проф.Иван Попов – председател на ЦС на НТС и официални лица от град  Ямбол.

         Домът на науката и техниката разполага със  зрителна зала с 200 места, конферентна  зала със 80 места, изложбена зала,  учебни зали  за провеждане на професионални и езикови обучения. Вече 40 години Домът на науката и техниката е в услуга на специалистите – членове на НТС  и на гражданите на Ямбол. През тези 40 години в Дома  са  провеждани научни конференции, семинари, изложби, кино фестивали, представяния на книги, срещи с учени и писатели, проведени са хиляди курсове, обучени са хиляди курсисти.

През 1985 година Домът на науката и техниката е посетен от Джон Атанасов – бащата на компютъра, ученият с най голям принос в създаването на електронния цифров компютър. От 1998 година Домът на науката и техниката в Ямбол носи името на Джон Атанасов. В чест на рождението на Джон Атанасов всяка година се провежда състезание по информатика и лекоатлетически крос.

Днес и за в бъдеще Домът на науката и техниката в Ямбол продължава да е в услуга на хората от Ямбол и региона и е винаги  отворен за всички, които търсят знание!  

НТС – Ямбол