КУРСОВЕ В ЯМБОЛ

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

КУРСОВЕ В ЯМБОЛ

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ЗАПИСВАМЕ ЗА:

1. Чужди езици

– АНГЛИЙСКИ ЕЗИК А1 – записваме желаещи за нова група

– АНГЛИЙСКИ ЕЗИК А2 – записваме желаещи за нова група

НЕМСКИ ЕЗИК А1 – записваме желаещи за нова група

–  РУСКИ, ИТАЛИАНСКИ И ИСПАНСКИ – различни нива

 ПРОВЕЖДАМЕ ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА

ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

2. Компютърно обучение

– 19.07.2022 г.КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

  ПРОВЕЖДАМЕ   ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА

  ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

 

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ЗАПИСВАМЕ ЗА:

– МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА – записваме желаещи за нова група

–  27.07.2022 г. – ЕЛ. И МОТОКАРИ

–  18.07.2022 г. – ФРИЗЬОРСТВО

– 18.07.2022 г. – ЕЛ.МОНТЬОР – ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ

– ГОТВАЧИ – записваме желаещи за нова група

– ЗАВАРЯВАНЕ –  РЕДЗ, СО И АРГОН – записваме желаещи за нова група

– СЧЕТОВОДСТВО – Ззаписваме желаещи за нова група

  ПРЕДЛАГАМЕ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ по:

– МИГЛОПЛАСТИКА,  МИКРОБЛЕЙДИНГ,  ГРИМ

 

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И  К У Р С О В Е – ЗАПИСВАМЕ ЗА:

– 28.07.2022 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

 

  ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, стая 204; тел. 66 33 83,

                             GSM: 0886 656 916 ,0887 037 50

E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg, web: www. nts-yambol.org,  web: www. nts-yambol.com