119 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН АТАНАСОВ

П О К А Н А

 ЗА ЧЕСТВАНЕ 119 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН АТАНАСОВ

П Р О Г Р А М А

4 октомври 2022 – вторник

14.00 ч. – Футболна среща – Стадион с.Бояджик

14.30 ч. – Щафетни игри и рисунка на асфалт

                 в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик

16.00 ч. –  Тържествено поднасяне на венци и цветя пред паметника

                  на Джон Атанасов в с.Бояджик

7 октомври 2022 – петък

9.30 ч. – Х-ти ученически крос в гр.Ямбол –

                Градска градина – пред Спортна зала „Диана”

11.00 ч. – Награждаване на участниците в състезанието

13.30 ч. – ХVІІІ-то Състезание по информационни технологии

                 „Джон Атанасов – бащата на компютъра”

                 НТС – гр.Ямбол – Голяма зала

16.30 ч. – Награждаване на участниците в състезанието

                 НТС – гр.Ямбол – Голяма зала

ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЕТО СА :

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – ЯМБОЛ, ОБЩИНА „ТУНДЖА”, РУО – ЯМБОЛ, КМЕТСТВО – С.БОЯДЖИК, ОСК „ТУНДЖА” – ЯМБОЛ, ОП „ПАРКОВЕ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ” – ЯМБОЛ, НЧ „ДЖОН АТАНАСОВ-1928” – С.БОЯДЖИК, ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.БОЯДЖИК