119 години от рождението Джон Атанасов

119 години от рождението Джон Атанасов

На 4 октомври 1903г. в САЩ в семейството на българина Иван Атанасов е роден Джон Атанасов – един от най великите учени на 20 век.

Бащата Иван Атанасов е родом от село Бояджик,  оцелял по чудо от Бояджишкото клане през 1876г.,  по късно заминава за Америка.

Защо наричаме Джон Атанасов – баща на компютъра? Защото неговият принос за появата и развитието на съвременните компютри  и възникването на информационното общество е огромен и неоспорим, признат в съдебен процес през 1973г.

Проф. Джон Атанасов прави революция в начина на смятане и в своя компютър той демонстрира:

Първото приложение на двоична бройна система.

Първата регенеративна памет.

Първите логически схеми, много подобни на схемите, които се използват днес.

Първото приложение на последователно смятане  фактически.

Първата електронна сметачна машина.

Решенията приложени от Джон Атанасов в неговия компютър са свързани с принципите използвани и в съвременните компютри.

            Знаменитото технологично откритие на Джон Атанасов е електронното цифрово смятане. Джон Атанасов е безспорно първият човек прекрачил границата от механичната към електронната обработка на информация построявайки първата действаща машина за електронно цифрово смятане.

            Затова акад.Благовест Сендов нарича Джон Атанасов – „Електронният Прометей”, защото той дава в ръцете на човечеството електрониката като средство за обработка на информация.

            Джон Атанасов идва в  родината на баща си два пъти.

            Първото  му посещение в гр.Ямбол и с.Бояджик е през 1971 г. , а второто през 1985 г., като посещава и Дома на науката и техниката в град Ямбол.

            През 1998 г. Научно-технически съюзи построи в Ямбол първия паметник на Джон Атанасов в България „О”-релеф на фасадата на Дома на науката и техниката, който днес носи неговото име.

            По случай 100 години от рождението на Джон Атанасов през 2003 г. с усилията на НТС-Ямбол, Община Тунджа и с финансовата подкрепа на инж. Стоян Проданов, се построи внушителен паметник на площада в село Бояджик, Община Тунджа.

Днес светът е немислим без компютъра и ние с основание можем да се гордеем, че Бащата на компютъра има български произход.

НТС – ЯМБОЛ