XVIII -то РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЯМБОЛ – 2022Г.

XVIII -то РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЯМБОЛ – 2022Г.

На 7 октомври 2022г. в  Дома на науката и техниката „Джон Атанасов” в град Ямбол се проведе XVIII –то регионално състезание по информационни технологии, посветено на 119 години от рождението на Джон Атанасов. Милен Михайлов – управител на Научно технически съюзи град Ямбол поздрави участниците в състезанието и ги запозна с приноса на Джон Атанасов в създаването на компютъра.

Ежегодно в това състезание участват ученици от Ямболска област, които демонстрират своите знания и умения в областта на информационните технологии.

Целта на състезанието по информационни технологии е:

– да стимулира интереса на учениците от ранна възраст към информационните технологии

– да  провокира желание в подрастващото поколение  за разумно използване  и прилагане  на информационните технологии в учебно възпитателния процес

– да  даде възможност на учениците да съчетават теоретичните знания с практически умения по актуален проблем и оригинално мислене в дадена ситуация.

Състезанието се проведе в две направления.

В първото направление  – „Мултимедия” за ученици от 5, 6, 7  клас, бяха представени проекти по следните теми:

“Моята лятна ваканция”,”Моята любима компютърна игра”, “Здравето и електронните устройства”;

Във второто направление  – „Мултимедийни приложения”  за ученици от 8, 9, 10  клас, бяха представени проекти по следните теми:

“Професии на бъдещето”, “Героите на моето време”, “Интерактивна разходка в моя град”.

В двете направления  участваха 20 ученици от 11 училища от Ямболска област:

ПГ”Васил Левски” – Ямбол

ПМГ „Атанас Радев” Ямбол

ГСАГД „Кольо Фичето” Ямбол

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик

СУ”Пейо Яворов” – гр.Стралджа

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” – с.Роза

ОУ „Николай Петрини” гр.Ямбол

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Дражево

ОУ „Христо Смирненски” Ямбол

ОУ “Св.П.Хилендарски” с.Скалица

ОбУ “Д-р Петър Берон” Ямбол

 Комисия в състав  – Анна Богданова, Антоанета Иванова и Мария Дамянова класираха участниците така:

Първо направление  – „Мултимедия” за ученици от 5, 6, 7  клас

Първо място – Томас Годжеров ОУ”Николай Петрини” Ямбол

                           Камелия Петрова ОУ”Николай Петрини” Ямбол

Второ място –  Златимира Кръстева ПМГ”Атанас Радев” Ямбол

Трето място –  Георги Петров  СУ”П.К.Яворов” Стралджа

                          Петър Сотиров СУ”П.К.Яворов” Стралджа

 Второ направление  – „Мултимедийни приложения”  за ученици от 8, 9, 10  клас

Първо място – Даниел Кунчева ПГ”Васил Левски” Ямбол

Второ място –  Жасмина Димитрова ГСАГД”Кольо Фичето” Ямбол

                          Марин Минков ГСАГД”Кольо Фичето” Ямбол

 Наградите бяха осигурени от Община „Тунджа” и НТС – Ямбол и връчени от г-н Димитър Димитров – зам. кмет на Община Тунджа  и Милен Михайлов – управител на НТС – Ямбол.

Гости на състезанието бяха :

Димитър Димитров – зам. кмет на Община”Тунджа”

Диана Иванова – директор на дирекция в Община”Тунджа”

Петя Деновска – инспектор по математика в РУО – Ямбол

Съорганизатори на честването на 119 години от рождението на Джон Атанасов са:  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – ЯМБОЛ ,  ОБЩИНА „ТУНДЖА”, РУО – ЯМБОЛ, КМЕТСТВО – С.БОЯДЖИК, ОСК „ТУНДЖА” – ЯМБОЛ, ОП „ПАРКОВЕ И ЗОНИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ” – ЯМБОЛ, НЧ „ДЖОН АТАНАСОВ-1928” – С.БОЯДЖИК, ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – С.БОЯДЖИК

 

НТС – Ямбол