ПОКАНА

НАЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – ЯМБОЛ

ВИ КАНИ НА СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ИВАЙЛО ДИМАНОВ,

КОЙТО ЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОЯ МУЗИКАЛНО ПОЕТИЧЕН СПЕКТАКЪЛ

“ТАНЦУВАЙ С МЕН”

19.10.2022Г. ОТ 18 ЧАСА

зала “Проф.Иван Попов”

Дом на науката и техниката Ямбол