ЧЕСТИТА НОВАТА 2023 ГОДИНА!

ЧЕСТИТА НОВАТА 2023 ГОДИНА!

УС на ТО на НТС – Ямбол, пожелава на своите членове и приятели много здраве, радост,  успехи и благоденствие през Новата 2023 година!

УС на ТО на НТС – Ямбол