ИЗЛОЖБА 120Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН АТАНАСОВ

ИЗЛОЖБА 120Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО

НА ДЖОН АТАНАСОВ

На 2 октомври в Дома на науката и техниката в Ямбол управителя на

НТС – Ямбол Милен Михайлов откри Изложба посветена на 120 години от рождението на Джон Атанасов, създател на първия автоматичен електронен цифров компютър АВС /Атанасов-Бери компютър/.

В изложбата са включени фотоси на първия електронен цифров компютър, двете посещения на Джон Атанасов в България през 1970 г. и

1985 г., откриването на паметника на Джон Атанасов „О”-релеф на фасадата на ДНТ в Ямбол и паметника в с.Бояджик Община „Тунджа”, родното село на неговия баща, както и посещенията на семейството на Джон Атанасов в България в гр.Ямбол и с.Бояджик през 2001 г., 2003 г., 2006 г., 2013 г..

На откриването на изложбата присъстваха членове на УС на НТС – Ямбол и Елхово, зам.кмета на Община”Тунджа” г-н Димитър Димитров, директора на Държавен архив г-жа Светлана Бъчварова, граждани и ученици.

Изложбата е подготвена от Териториална организация на Научно-технически съюзи в гр.Ямбол.