СРЕЩА С ГЕОРГИ СИРАКОВ

90 ГОДИНИ  НТС – ЯМБОЛ

Териториална организация на

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – Ямбол

Ви кани на среща с

Георги Сираков – изследовател, теолог, писател

на тема: „ТАЙНАТА НА СЛОВОТО”

На 01 февруари 2024 г. /четвъртък/ от 17.00 часа

в зала “Проф.Иван Попов”

в Дома на науката и техниката” гпяд Ямбол