Среща с Георги Сираков в НТС – Ямбол

Тайната на Словото

Скритите Кодове в Българската Азбука

На 01 февруари 2024г. в зала „Проф. Иван Попов” на Дома на науката и техниката в град Ямбол се проведе среща с Георги Сираков, изследовател, теолог и писател на тема „Тайната на словото”.

Управителят на НТС – Ямбол  Милен Михайлов представи госта на аудиторията и неговите изследвания и книги. Георги Сираков е роден е в Ботевград през 1991.

От 2010 г. изследва българското слово и тайните на българския език. От 2012г. изучава в Софийския университет “Св.Климент Охридски” теология и херменевтика. Пише под псевдонима Серафиос. Автор е на книгата “Сказание за кръговрата” и труда “Кодът на буквите”, признат 2023 като историческо и културно наследство на България. През 2017г. и 2018г. този труд е представен на  Научна конференция в Стара Загора организирана от Христо Танев. Сираков е преподавател в сферата на Словото и традициите, част от СУ “Св. Климент Охридски”. Той е основател на проекта “Ренесанс в резонанс”, представящ словото като музика и трептения.

Вече седма година свещеното Слово събира хора в цяла България, копнеещи за познанието към  “Седемте стъпки към Себепознанието”. В своята лекция  „Тайната на Словото”  Георги Сираков разгледа  Тайните Кодове Скрити в Българските Думи.

Известно е, че кирилицата съдържа 33 символа, счита се за съставена от Константин Кирил, но Черноризец Храбър е оставил сведения,че истинската кирилица е от 38 символа. В различните славянски държави можем да я видим да се използва с 32 до 35 символа. В т.н. църковнославянски език тя е с 49 символа.Чрез тези 49 символа Георги Сираков открива кода на българския език и твърди, че ако опитате да приложите този код на всеки един език в света разгадаването на словото работи.

В дясната страна има седем реда, които са съставени от седем глагола от тези 49 знака и това според Георги Сираков са седем начина, чрез които човешкия дух да не изпадне в грях. Самите седем изречения показват начина  по който човешките души могат да се извисят, за да не изпаднат в греха на колебанието.

1.Азът по Бога Воден Прави Добро в Същността, Която Сме

2.Всеки Живот по цялата Земя какъвто и да е в себе си Дерзае

3.Като Хора Нашите Мисли Той в Покой Прави – в случая „той“ може да се възприеме като Бог

4.Словото е твърдото учение, което учи готовите оттук – /самото слово като доста добър код за запазване на цялата информация ни учи на истинското значение на самата дума, която използваме/

5.Мъжката същност женската желае, творецът вътре твори – /всяко творение има мъжка и женска същност,преди да се получи третата,която е буквално тяхното творение/

6.Събраните сърца са порта към силата на единия път – това е шестото ниво на духовно израстване, което човекът трябва да достигне, за да не изпадне в греховете, които го заобикалят. А всички грехове, които ни заобикалят са колебания на нашата душа, на нашето сърце и пораждат страховете вътре в нас.

7.Най-малкият извод край съзнанието свързва цялата цялост /най-малката връзка със съзнанието, която можем да достигнем е пътят да се свържем с всички хора по света, тоест нашето съзнание да стане част от общността, от общото съзнание на Земята /

В днешно време имаме малко по-различно разбиране за смисъла на думите. Значението на тези стари думи е изкарано от речниците, които водещия показа в началото на лекцията, защото там всички думи са написани според старобългарския език и как се използват в днешно време. В днешно време просто се бяга от значението на думата. Хората са забравили реалното значение на словото.

Тези кодове могат да се използват и във всеки друг момент, лектора дава примери с имената и тълкуването им според тези кодове. Това е самият скрит код в азбуката, кода на самите символи. Когато приложим този код от символите в реални думи се получават още по интересни неща:

Директно разтълкуване на някои думи с този код :

Арийци– Азът свързва който и каквото е в мъжката същност

Българи-Богът творец свързва хората, които действат чрез Аза в тях

Хемус– Естетството на мислите, които ни учи словото -/ най-старата и най-мъдрата от планините/

Пирин– това е планината, която ни свързва с покоя в нашата същност

Траки-Здравите Връзки с Аза са като същността ни

Оуко– стар вариант за изписване на думата “око” – значението – той учи като него-окото ни учи на това,което е срещу нас

на английски – естеството ни учи за същността

на немски – Азът ни учи на това, което същността прави

дори на турски – пак се получава същия смисъл – всичко, което той прави

Кодът в имената :

Георги – съшноста му прави това, което връзва делото с неговата вътрешна същност – носейки дадено име хората започват да придобиват тези качества

Димитър – добро, което мисли чрез ръцете си твърдо предава

Кубер – Каквото го учи бога, той ни предава

Христо-  Това, на което словото го учи ни го предава материално

Александър – Азът, който е в същността на хората, като словото на нашия аз в добрия творец ни свърза – учи хората на доброто

Божидар – неговият живот е свързан с бога, който му предава доброто

Васил – той води Азът към словото, предадено на хората

Срещата с Георги Сираков продължи два часа при голям интерес от присъстващите, които задаваха въпроси на лектора.

НТС – Ямбол