УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

1.Учебен център при ТО на НТС – Ямбол започва курс „Електро и мотокари”

на 08.01.2018 г.

За контакти: НТС – Ямбол, стая 204, тел.046/663 383

  1. Езикови курсове в НТС – Ямбол през м.януари 2018 г.:

03.01.2018 г. – Английски език – ниво В1, лектор Петя Дончева

15.01.2018 г. – Английски език – ниво А1

27.01.2018 г. – Английски език – ниво В1, лектор Таня Василева

03.01.2018 г. – Немски език – ниво А2

16.01.2018 г. – Немски език – ниво А1

Всяко ниво е с продължителност 100 уч.ч. Цена: 300 лв. В цената са включени учебник/оригинален/ и работна тетрадка.

За записвания: НТС – Ямбол, стая 204, тел.046/663 383

  1. Учебен център при ТО на НТС – Ямбол записва желаещи за обучение по:

– Италиански език – ниво А1

– Испански език – ниво А1

– Турски език – ниво А2

– Английски език – ниво А2

За контакти: НТС – Ямбол, стая 204, тел.046/663 383

  1. Записваме желаещи за курс”Готвачи”, специалност „Производство на

кулинарни изделия и напитки”, част от професията.

Обучението е с начален част: 17.30 ч. По теория се провежда в Дома на науката и техниката – Ямбол. По практика в реална работна среда.

За контакти: НТС – Ямбол, стая 204, тел.046/663 383

  1. На 24.01.2018 г. ще има обучение за придобиване на квалификационна група

на електрическия персонал(„Ел.безопасност на труда”), съгласно Правилника

за безопасност при работа на електрически и топлофикационни централи и

мрежи.

  1. На успешно положилите изпит ще се издаде удостоверение за правоспособност и протоколи.

2.Начало: 09.00 ч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.