ЧОВЕКЪТ В КОСМОСА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – ЯМБОЛ

ПМГ “АТАНАС РАДЕВ” – ЯМБОЛ

ВИ  КАНЯТ НА

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:

“КОСМИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ОТ ЗЕМЯТА КЪМ ВСЕЛЕНАТА”

Лектор:

Иванка Гецова – Момчева

и

ИЗЛОЖБА

“ЧОВЕКЪТ В КОСМОСА”

посветена на:

45 години от полета на Първия Български космонавт  Георги Иванов

10.04.1979г.

в Дом на науката и техниката – Ямбол

на 10 април 2024г. от 10.45 часа