„КОСМИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ОТ ЗЕМЯТА КЪМ ВСЕЛЕНАТА”

90ГОДИНИ НТС – ЯМБОЛ

„КОСМИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ОТ ЗЕМЯТА КЪМ ВСЕЛЕНАТА”

На 10 април 2024г. в Дома на науката техниката в град Ямбол, управителя на НТС -Ямбол г-н Милен Михайлов и директора на ПМГ”Атанас Радев” Ямбол г-жа Нели Вълканова откриха фото изложба „ЧОВЕКЪТ В КОСМОСА” посветена на 45 години от полета на първия български космонавт Георги Иванов осъществен на 10.04.1979г.

В зала „Проф. Иван Попов” в НТС – Ямбол, беше изнесена лекция на тема „КОСМИЧЕСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ОТ ЗЕМЯТА КЪМ ВСЕЛЕНАТА”, г-н Милен Михайлов представи лекторката г-жа Иванка Гецова Момчева на аудиторията от ученици на ПМГ „Атанас Радев” Ямбол от 9а, 9г и 11а класове. Лекцията протече при голямо внимание на елитните ученици на ПМГ – Ямбол. Това беше един различен час по астрономия и физика, един полет в мечтите и космоса. След лекцията г-жа Нели Вълканова поднесе цветя и благодари на лекторката г-жа Иванка Гецова-Момчева за увлекателния разказ.

Желаем успехи на ПМГ ”Атанас Радев” град Ямбол!

НТС – Ямбол