ИЗЛОЖБА

Научно-технически съюзи – Ямбол и ОУ”Св.Климент Охридски” – Ямбол

Ви канят на представителна

И З Л О Ж Б А

на ученици от

ОУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЯМБОЛ

посветена на

24 май

Ден на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука,

просвета и култура

 

на 15 май 2024г. /сряда/ от 16 часа

в Дом на науката и техниката – Ямбол