Почетен „Герб на Община Ямбол”  за  НТС – Ямбол

Почетен „Герб на Община Ямбол”  за  НТС – Ямбол

На 24 юни  2024 година в зала”Съвременост” на Безистена в град Ямбол, бе проведена тържествена сесия на Общински съвет – Ямбол, на която бяха връчени наградите и отличията за Деня на Ямбол – Свети дух. С Решение № VІІІ – 4 /30.05.2024 г. на Общински съвет – град Ямбол, Териториалната организация на Научно-технически съюзи – Ямбол получи Почетен знак ”Герб на Община Ямбол”, а Христо Дичев – член на управителния съвет на ТО на НТС – Ямбол, беше удостоен със званието “Почетен гражданин” на град Ямбол за направеното от него Откритие №16 “Дичеви пръстени”.  Наградите бяха връчена съответно на управителя на ТО на НТС г-н Милен Михайлов от кмета на града г-н Валентин Ревански, а на Христо Дичев от г-н Антон Шиков – председател на Общински съвет Ямбол. Наградите са по повод 90 години от създаването на Териториална организация на Научно-технически съюзи в град Ямбол  през 1934г. ТО на НТС – Ямбол участва активно в обществения живот на град Ямбол с различни предложения, инициативи и дискусии на местно и регионално ниво. В най трудните години на прехода след 1989г. управител на организацията е инж. Ангел Ангелов, който в продължение на 32 години отдава своя опит и енергия за развитието и утвърждаването на организацията и запазване на нейната дейност. Днес Организацията е водеща в професионалното обучение и в обучението по ключови компетентности, чрез своя Учебен център, извършва консултантска и обслужваща дей­ност по здравословни и безопасни условия на труд, чрез Служба по трудова медицина в Ямболска, Сливенска и Бургаска област. ТО на НТС – Ямбол разполага със своя материална база – Дом на науката и техниката „Джон Атанасов” в град Ямбол построен през 1980г. и Клуб на техниката в град Елхово. Има открит офис и в град Сливен. ТО на НТС – Ямбол поддържа контакти с много обществени и държавни организации от общините и областите Ямбол, Сливен, Бургас.

НТС – Ямбол