Нова книга на Любомир Цонев

На 25 януари 2018 година в Централен дом на архитекта в София ще бъде представена книгата на Любомир Цонев “Мегалити и други древности: Интердисциплинарна студия”. Авторът е доктор по физика, доцент в Института по физика на твърдото тяло “Академик Георги Наджаков” при БАН и от години в свободното си време работи по темата “Мегалити…”.
Събитието е организирано от дружеството “Архитектурно наследство” при Съюза на архитектите в България – София

.