Курсове в Ямбол

КУРСОВЕ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРИ НТС – ЯМБОЛ

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
26.02.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А1
28.02.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво В2
НЕМСКИ ЕЗИК
19.02.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1
15.02.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво В1
ТУРСКИ ЕЗИК
ниво А2 – записваме желаещи за нова група
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ниво А2 – записваме желаещи за нова група
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
26.02.2018 г. – Начално компютърно обучение

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО
19.02.2018 г. – ГОТВАЧИ
21.02.2018 г. – ФРИЗЬОР
26.02.2018 г. – МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА
27.02.2018 г. – ЗАВАРЯВАНЕ – АРГОН
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – записваме желаещи за нова група
ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И К У Р С О В Е
28.02.2018 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 ,0887 037 505, стая 204; E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg