УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ С ПИСАТЕЛЯ ЖЕЛЯЗ КОНДЕВ

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ  С ПИСАТЕЛЯ  ЖЕЛЯЗ КОНДЕВ

На 18 февруали в зала“Проф. Иван Попов“ на НТС  Ямбол се проведе „Урок по родолюбие“, посветен на 145  годишнината от  обесването на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев / Левски.

Директорът на ТО на НТС Ямбол господин Ангел Ангелов  поздрави присъстващите в залата граждани на Ямбол и гостите от град Сливен, семейство Кунка и Желяз Кондеви – стопани на ИК“Жажда“, и поетесата и литературен критик Валентина Димитрова и поетът Панайот Митев и откри  творческата вечер.

Водещата на  своеобразния урок по родолюбие в памет на великия син на България , госпожа Генка Богданова въведе  присъстващите в темата с няколко куплета от стихотворението на Хри-сто Ботев „Обесването на Васил Левски“ и с кратко есе за живота е делата му.

Поетът Радко Стоянов представи писателя Желяз Кондев  и своята рецензия за двата тома  на художествено-документалната  му повест „Апостола на българите“, за която доц. Петър Хаджи-наков казва:

„Писателят Желяз Кондев е създал един истински шедьовър в жанра на детско-юношеската литература, като базира наратива в контекста на документално-автентичното начало и експроприира в цялостната им актуалност острата фабулност и занимателна сюжетност. Тази епическа сага за Апостола е своеобразен буквар на родолюбието, Азбука на свещения български патриотизъм в най-чистия му Възрожденски вид“

Литературната критичка от град Сливен Валентина Димитрова  говори за  цялостното творчество на  сливенския писател родолюбец– краевед, белетрист, кинодраматург, театрал, фолклорист, романист, народопсихолог, книгоиздател, Посветител,  Будител, Възрожденеца Желяз Кондев.

В последвалия разговор между гостуващия писател и публиката  се зададоха и обсъдиха  интересни въпроси, свързани с личността на Васил Левски, с известни и по-малко известни събития от неговия кратък, но изпълнен с величави дела живот, с раждането и осъществяването на идеята да напише трилогията „Апостола на българите“, за времето, което писателят е посветил на  събирателската и проучвателска дейност и за самото написване на двете части от трилогията.

Желяз Кондев сподели, че  тази идея му е подсказана преди повече от двадесет години от историкът проф. Николай Генчев, който му казва: „Много е писано за Левски, но не както трябва… Трябва да се напише книга за Левски – художествено-документална, четлива, популярна… За младите“.

По-късно на среща с читатели в с.Шивачево, на която разказва  непознати на аудиторията  факти за Васил Левски и вижда огромния интерес на младежите към личността и живота на този свят българин, осъзнава, че наистина има необходимост от една такава книгавкоято няма да има някакви шокиращи нови факти и данни няма, но ще има пренареждане на познатото, акцентиране на детайли, които досега са минавали незабелязани или са останали встрани в други биографии, архиви… За да се отговори на някои важни въпроси. Важни за днешните хора.

Повече от десет години е  посветил авторът  на издирването и обработването на автентични документи, спомени и снимков материал. Посетил е музеи и манастири, ходил евсички места, където е бил Левски,за да разнищи неговите връзки, да хвърли светлина върху хората, с които е дружил,за съратниците и роднините му от двете страни.

В бележниците му са съхранени устни разкази на хора, в чиито семейства се пазят спомени за Апостола, има народни песни, които понякога също пазят автентични сведения за събития…

Специално внимание е обърнал на езика и изразните средства в книгата, за да върне чрез словото атмосферата на онова време. Помолил писателя Васил Каравасилев, който е от Карлово, да му направи малък речник със старите думи и изрази, използвани в този край…

На въпросите : „За кого е твоят труд?“гостът отговори: „ За всеки, който иска да знае повече за Левски, но най-вече за младото поколение, което има нужда от пример, от стимул, за да обича повече България, да прави повече за България…

Генка Богданова