Курсове в Елхово

КУРСОВЕ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР на НТС-ЕЛХОВО

ПРЕЗ  МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ/МАРТ   2018 г.

 І. Професионални обучения

 Заваряване –27 февруари

а/ Електродъгово заваряване – степен Е2.

б/ МАГ заваряване в защитна газова среда с СО2 – степен М2.

в/ Газокислородно заваряване – степен G2.

г/ ВИГ заваряване  в защитна газова среда с Аргон-степенТ2.

  1. Готвачи – 27 февруари
  2. Фризьорство – мъжко, дамско и детско – 28 февруари
  3. Маникюр, педикюр и ноктопластика – 6 март
  4. Електро и мотокарист – за правоспособност по чл. 6, т. 1

    и  актуализиране на правоспособност по чл. 6, т. 2 – 13 март

  1. Административно обслужване-офис дейности – 14 март
  2. Козметика – масаж и гримиране – 15 март

 ІІ. Компютърни обучения    

 Дигитална компетентност – 27 февруари

  1. Компютърен машинопис – 6 март

 ІІІ. Чуждоезикови обучения

Английски език – нива А1, А2 и В1 – 27 февруари

  1. Немски език – нива А1, А2 – 6 март
  2. Турски език – нива А1, А2 – 13 март

         НТС сключва договори с физически и юридически лица за обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на работници и служители по безопасност и здраве, за организиране на специализирани измервания на работната среда и профилактични медицински прегледи и изследвания в Община Елхово.

ДОСТЪПНИ  ЦЕНИ – РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!

ДОВЕРЕТЕ  СЕ  НА  ТРАДИЦИЯТА !

                          За справки и записвания:

                          НТС – гр. Елхово, ул. Дунав № 3

тел. 0478/88-322;GSM: 0886/656 919

               email: elhovo_nts@abv.bg

web: www. nts-yambol.org