Курсове в Ямбол

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

КУРСОВЕ В ЯМБОЛ
І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
26.02.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А1
27.02.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво В2
НЕМСКИ ЕЗИК
19.02.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1
15.02.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво B1
ТУРСКИ ЕЗИК
ниво А2 – записваме желаещи за нова група
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ниво А2 – записваме желаещи за нова група
НОВО!!! ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА
ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
26.02.2018 г. – Начално компютърно обучение
Записваме желаещи за специализирано обучение по различни модули от Майкрософт
офис пакет 2010
НОВО!!! ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ
ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО
19.02.2018 г. – ГОТВАЧИ
21.02.2018 г. – ФРИЗЬОР
26.02.2018 г. – МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА
27.02.2018 г. – ЗАВАРЯВАНЕ – АРГОН
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – записваме желаещи за нова група
ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И К У Р С О В Е

28.02.2018 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 ,0887 037 505, стая 204; E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg
ДОСТ ЪПНИ ЦЕНИ – РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА!
За справки и записвания:
НТС – гр. Елхово, ул. Дунав № 3, тел. 0478/88-322;GSM: 0886/656 919
e-mail: elhovo_nts@abv.bg web: www. nts-yambol.org