Курсове в Ямбол

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ
КУРСОВЕ В ЯМБОЛ
І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А1, А2 и В2 – записваме желаещи за нова група
НЕМСКИ ЕЗИК
16.05.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1
НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А2 – записваме желаещи за нова група
НОВО!!! ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА
ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!
КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ
14.05.2018 г. – Начално компютърно обучение
Записваме желаещи за специализирано обучение по различни модули от Майкрософт
офис пакет 2010
НОВО!!! ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ
ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО
ЗАВАРЯВАНЕ – РЕДЗ, АРГОН – записваме желаещи за нова група
10.05.2018 г. – ЕЛ. И МОТОКАРИ
17.05.2018 г. – ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И К У Р С О В Е
25.04.2018 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 ,0887 037 505, стая 204; E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg