ЗА НАС

ЗА НАС

Териториална организация на Научно-техническите съюзи (ТО на НТС) гр. Ямбол е научно, културно-просветно, неправителствено, неполитическо, доброволно, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел на инженери, икономисти, агрономи, ветеринари, техници, учени, изобретатели и учащи от областта на науката, техниката и икономиката. Сдружението е създадено на 20 ноември 1934г. в град Ямбол.                
                            Основни цели на организацията са: 
 • да представлява своите членове пред държавните и местни органи и пред други сдружения.
 • да се утвърждава като институция на гражданското общество.
 • да работи за повишаване престижа на българските инженери, икономисти, агрономи, ветеринари и техници.
 • да участва активно във формирането и осъщестяването на научно-техническата политика в региона. • да подпомага професионалното обучение и развитие на човешките ресурси.
 • да съдейства за развитието на гражданското общество, демократичните практики и неправителствения сектор.
 През 1975г. започва строителството на Дом на науката и техниката (ДНТ) в град Ямбол. Той е завършен и тържествено открит през 1980г. Сградата е на 5 етажа с функционално организирана площ. Притежава зрителна зала с 250 седящи места, специализирана техническа книжарница, интернет-клуб, конферентна зала, 2 компютърни учебни зали, заседателна зала, 10 учебни зали и офиси. В ДНТ своята дейност провежда и Детска хорова школа “Проф. Георги Димитров”. През 1987г. е открит е Клуб на техниката в град Елхово. Той разполага с 2 учебни зали, компютърна учебна зала, кабинет за практически занятия. На 20 октомври 1998г. на фасадата на ДНТ е открит първият в страната Орелеф на Джон Атанасов “Бащата на компютъра” и сградата получава името Дом на науката и техниката “Джон Атанасов” Компютърният гений гостува в ДНТ Ямбол през 1985г и след неговата смърт Организацията поддържа връзка с фамилията му в САЩ. През 2000г. Териториална организация на Научно-техническите съюзи гр. Ямбол регистрира, първата в Ямболска област, Служба по трудова медицина (СТМ). Тя разполага с офиси в градовете Ямбол, Сливен и Елхово. През 2003г. към ТО на НТС гр.Ямбол се регистрира Регионален Учебен център за професионално обучение, лицензиран към Национална Агенция за професионално образование и обучение гр.София. През 2004г. ТО на НТС чества своята 70 годишнина.