КОНТАКТИ

Контакти
ТО на НТС – Ямбол

8600 Ямбол, ул. “Джон Атанасов”, № 8
тел./факс: 046/663398 e-mail: nts-yambol@mbox.contact.bg
Учебен център
Ямбол: тел. 046/663383 e-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg
Елхово: тел. 0478/88322 e-mail: elhovo_nts@abv.bg
Служба трудова медицина
Ямбол: тел 046/663391
Елхово: тел. 0478/88322
Сливен: тел.: 0876779508 – ДКЦ-2, ет.3, ст.88А
Телефонна централа – Ямбол
046/663389 и вътрешни:
     101 – Факс
102 – Управител
103 – Технически секретар
105 – Главен счетоводител
106 – Организатор НТС
107 – Каса
109 – Портиер
110 – Учебен център
111 – Трудова медицина
112 – Трудова медицина
113 – Ел. техник
114 – Апаратна
115 – Учебен център