ТРУДОВА МЕДИЦИНА

През 2000г. ТО на НТС – Ямбол регистрира първата, за Ямболска област, Служба по трудова медицина. СТМ е водеща в сферата на здравословните и безопасни условия на труд. СТМ разполага с офиси в градовете Сливен, Ямбол и Елхово и активно работи в Ямболска и Сливенска област.

                                             ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:
Обслужване на работници и служители по безопасност и здраве; Оценка на риска;
Медицинско обслужване
Обучение
Консултантски услуги
• Съобщения

 

За контакти:


Ямбол  ул. Джон Атанасов” №8 , O886/657004;  тел./факс: 66 33 98 тел.: 66 33 91

Сливен ул. “Стефан Караджа” №2, ДКЦ 2, етаж 3, кабинет 88А,

тел. 044/61 19 54  
Елхово ул. “Дунав” №3 тел.: 0478/8 83 22
E-mail: nts-yambol@mbox.contact.bg