ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Системите на обучение са одобрени от МОН. Методите на обучение включват: устна комуникация, диалог, работа с текст /четене, слушане с разбиране/, граматични и лексикални упражнения, самостоятелна писмена и устна работа в ситуационен план, нагледност чрез аудио- и видеоматериали, беседаи, диалози и др. Проверката на знания е писмена – диктовки, преразкази, преводи от английски на български език и обратно, есета и граматични тестове /в зависимост от нивото/ и устна – преразкази, съставяне на диалози и свободно изразяване на мнения по поставени теми. Изискванията към кандидатите са да имат навършени 16 години и да бъдат в добро здравословно състояние /според нормативните изисквания/. Преподавателският състав включва само висококвалифицирани преподаватели, специалисти – фиолози. Курсистите получават учебник и учебна тетрадка за съответното обучение и ниво, работна тетрадка и химикал. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време. Успешно завършилите получават: УДОСТОВЕРЕНИЕ – след начално и I-во ниво и СВИДЕТЕЛСВТВО – след II-во и по-високо ниво. При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя, и да включва модул със специализирана терминология.

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Обучението по английски език се провежда по система New Headway и е разпределено в пет нива
Първо ниво (Elementary)
Второ ниво (Pre-intermediate)
Трето ниво (Intermediate)
Четвърто ниво (Upper-intermediate)
Пето ниво (Advance)
всяко от които е с продължителност 200 учебни часа и отделно предлага Начално ниво (Beginner) с продължителност 60 учебни часа. Тя е разработена от специалисти на Oxford centre е предназначина за обучение на чужденци. Подготвката дава възможност да се надграждат знанията. Курсистите придобиват четивни, говорни и писмени умения. Обучаемите получават граматически познания по раздели фонетика и морфолотгия на английската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 00 до 2 500 нови думи за всяко ниво. В хода на обучението курсистите придобиват знания и умения да четат и превеждат свободно текстове от английски на български език и обратно, да съставят диалози, да попълват различни формуляри, да правят интервюта по определени теми, да пишат официални и неофициални писма и др.

НЕМСКИ ЕЗИК

 Обучението по немски език се провежда по системите Themen aktuell и Delfin и е разпределено в три нива
Първо ниво (Anfanger)
Второ ниво (Mittelstufe I)
Трето ниво (Mittelstufe II)
всяко от които е с продължителност 200 учебни часа. Тя е разработена от немски специалисти на Max Hueber Verlag е предназначина за обучение на чужденци. Подготвката дава възможност да се надграждат знанията. Курсистите придобиват четивни, говорни и писмени умения. Обучаемите получават граматически познания по раздели фонетика и морфолотгия на немската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 00 до 2 500 нови думи за всяко ниво. В хода на обучението курсистите придобиват знания и умения да четат и превеждат свободно текстове от немски на български език и обратно, да съставят диалози, да попълват различни формуляри, да правят интервюта по определени теми, да пишат официални и неофициални писма и др

ИСПАНСКИ ЕЗИК

  Обучението по испански език се провежда по системата Espasa и е разпределено в три ниваq всяко от които е с продължителност 150 – 200 учебни часа.
Тя е разработена от специалисти на Espasa е предназначина за обучение на чужденци. Подготвката дава възможност да се надграждат знанията. Курсистите придобиват четивни, говорни и писмени умения. Обучаемите получават граматически познания по раздели фонетика и морфолотгия на испанската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 00 до 2 500 нови думи за всяко ниво. В хода на обучението курсистите придобиват знания и умения да четат и превеждат свободно текстове от испански на български език и обратно, да съставят диалози, да попълват различни формуляри, да правят интервюта по определени теми, да пишат официални и неофициални писма и др.

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 Обучението по италиански език се провежда по системата Progetto italiano и е разпределено в три нива всяко от които е с продължителност 150 – 200 учебни часа.
Тя е разработена от италиански специалисти но е предназначина за обучение на чужденци. Подготвката дава възможност да се надграждат знанията. Курсистите придобиват четивни, говорни и писмени умения. Обучаемите получават граматически познания по раздели фонетика и морфолотгия на италианската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 00 до 2 500 нови думи за всяко ниво. В хода на обучението курсистите придобиват знания и умения да четат и превеждат свободно текстове от италиански на български език и обратно, да съставят диалози, да попълват различни формуляри, да правят интервюта по определени теми, да пишат официални и неофициални писма и др.

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 Обучението по немски език се провежда по системата Espaces I-III и е разпределено в три нива, всяко от които е с продължителност 150 – 200 учебни часа.
Тя е разработена от френски специалисти е предназначина за обучение на чужденци. Подготвката дава възможност да се надграждат знанията. Курсистите придобиват четивни, говорни и писмени умения. Обучаемите получават граматически познания по раздели фонетика и морфолотгия на френската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 00 до 2 500 нови думи за всяко ниво. В хода на обучението курсистите придобиват знания и умения да четат и превеждат свободно текстове от френски на български език и обратно, да съставят диалози, да попълват различни формуляри, да правят интервюта по определени теми, да пишат официални и неофициални писма и др.

РУСКИ ЕЗИК

ТУРСКИ ЕЗИК

ГРЪЦКИ ЕЗИК