ДОМ НА ТЕХНИКАТА /ГАЛЕРИЯ/

Домът на науката и техниката в Ямбол разполага със Зрителна зала с 200 места, конферентна зала с 80 места, учебни зали с 20 до 80 места. Заявки за ползване на залите се приемат на тел.046 663389 вътр.103

ДНТ
ДНТ
зала “Проф.Иван Попов” с 80 места
зала “Проф.Иван Попов” с 80 места