МИНЕРАЛНАТА БАНЯ В ЯМБОЛ

МИНЕРАЛНАТА БАНЯ В ЯМБОЛ
Сградата на Минералната баня блесна в своя оригинален вид в бяло от 30-те години на 20 век, благодарение на кмета Валентин Ревански!
В град Ямбол има една емблематична сграда с историческа стойност и паметник на културата от местно значение, известна на всички като Минералната баня, тя е точно срещу входа на Градската градина сред красив площад оформен от Военния клуб, Червената къща, хотел Тунджа, Градската градина и Брънековата къща, в центъра на този площад е паметника на героите загинали в Национално освободителното ни движение от 1876г., а край него минава „Стъргалото” на града.
Старата сграда на банята е от 15 век и е умело вградена в новата сегашна  сграда на Минералната баня, която е проектирана от арх.Куртев и е образец на Модернизма в архитектурата между двете световни войни. Сградата е пример, че българските архитекти  са били в крак със световните тенденции в архитектурата за своето време. Много млади хора и гости на града ще попитат, защо и казвате „Минералната баня”…? Историята е интересна! Старата баня от 15 век  с внушителен купол и кръгъл мраморен басейн не случайно е построена на това място, явно в близост е имало минерален извор. В началото на 20 век в Ямбол е имало активно гражданско общество!
На 10.12.1933 година в град Ямбол се свиква общоградско събрание и се създава временен комитет за проучване на топлата вода бликнала до Старата баня. На събранието присъстват видни ямболци – Димитър Кючуков, Иван Чешмеджиев, Владимир Власков, Любен Брънеков, д-р Георги Щилиянов, помощник кмета Михаил х.Митев и други. Събранието избира Комитет по проучване термалната вода в гр.Ямбол в състав от 10 души и възлага на Любен Брънеков да влезе в контакт с общинското управление. Така започва енергичната дейност по издирването на минералната вода в града. Членовете на Комитета започват енергична работа, влизат в контакт с минния инженер Жеко Георгиев в София, който е родом от Ямбол. Разговорите са обнадеждаващи и на 18.12.1933 година се прави първия сондаж. В следващите две седмици са направени пет сондажа и добитата вода с най-висока температура е 29о. Тези  десетина мъже съставляващи Комитета, явно са имали друга представа за експедитивност в сравнение с днешната. Комитета влиза в противоречие с тогавашния кмет Стоян Митев, но нещата се движат шеметно и на 24.03.1934 г.  се разменят мисли за бъдещите минерални бани и определяне на мястото им.
Д-р Момчилов заявява: „Водата е лечебна и трябва още това лято да се направят бани за къпане”, д-р Иван Бояджиев потвърждава същото, д-р Щилиянов непротиворечи на колегите си, а добавя, че трябва да се бърза със строежа на баните. След редица срещи и дебати работата продължава. В последствие общината откупува Старата баня от собственичката и архитект Куртев буквално я вгражда в една нова уникална банска сграда, архитектурен образец на модернизма между двете Световни войни.  Пред банята е изграден монументален павилион с две отделения – експедиционно и фонтанно. Фонтанният отдел има кръгообразна форма в диаметър 5 метра. В средата е разположена ваза – 2 метра в диаметър във формата на розета, а посред нея масивен квадратен пиедестал, върху който е поставена митологичната богиня Диана в естествен ръст изпод краката, на която от един металически кръг изтичат 8 струи минерална вода. Сводът е куполуобразен със стъклен кръг под него. Стените на 2 метра височина са облицовани с бели фаянсови плочки, подът е заслан с циментова разноцветна мозайка с концентрични кръгове. Има 4 величествени кипариса. Входовете на фонтана са защитени с 4 хвърчащи двойни врати.
Днес трябва да се поучим от тези десетина мъже от Комитета по проучване на термалната вода, без тяхната изумителна енергия и настойчивост едва ли в гр.Ямбол щеше да бъде изградена Минералната  баня за периода 1934 – 1937 година при управлението на кмета инж.Апостол Петров.
В последствие след голямото наводнение в Ямбол през 1962 година минералната вода се загубва, но сградата на Минералната баня и до днес съществува до входа на Градската градина,  като образец на модернизма в архитектурата между двете Световни войни.
През 1969 година преди откриването на хотел”Тунджа” в пространството от източната страна на хотела към тротоара на улицата строителите откриват Антична баня, а археолозите от РИМ – Ямбол регистрират обекта. Този археологически обект е точно срещу сградата на „Минералната баня” и доказва, че в района е имало извор  използван още в древността.
От началото на 90-те години на 20 век сградата прекрати функциите си на хигиенна баня и беше затворена и неизползвана.
Преди 23 години през далечната 2000г.,  НТС – Ямбол предложи сградата на Минералната баня да се превърне в Дом на Историческия музей, а в последствие предложихме да се изготви стратегия за развитие на културно-исторически туризъм в нашия град. Минералната баня като паметник на културата беше част от тази стратегия. Вътрешното разпределение, конструкцията на сградата и размерът на помещенията предоставят възможност в дългосрочна перспектива да се представят музейни колекции, да се приемат гостуващи изложби и да се провеждат обществени изяви.  През 2001г. ст.н.с. д-р Димитър Драганов – директор на музея в Ямбол в свое становище нарече идеята полезна и родолюбива. През 2002г. новият директор на музея Илия Илиев в свое становище до Общински съвет – Ямбол подкрепи идеята за превръщането на Минералната баня в Дом на Историческия музей в Ямбол.
Общински съвет – Ямбол с решение от 11.05.2002г. предостави Минералната баня в оперативно разпореждане на Историческия музей с цел да се кандидатства по европейски програми за нейната реконструкция.  След две години  Общинския съвет с решение от 28.05.2004г. отмени своето решение и досега тази емблематична сграда е неизползвана.
В град Плевен реконструираха старата баня и я превърнаха в галерия, която прие колекцията на Светлин Русев, в Пловдив старата баня е ремонтирана и превърната в галерия и място за провеждане на мероприятия в областта на културата.
Днес Ямбол няма музей на градския бит от началото на 20 век, на спорта, на здравеопазването, на монетосеченето по нашите земи, на фотографията и киното – Ямбол има едно от първите кина в България, на печатарското дело, на просветното дело  и литературата и т.н.  Минералната баня може да се превърне в музей за историята на град Ямбол, включително и с художествени произведения от и на видни ямболци.
Разбира се сградата на Минералната баня може да се превърне и в модерен спа и фитнес комплекс.
Всички заедно трябва да направим усилия и да вдъхнем нов живот на сградата на  Минерална баня. Нашият кмет Валентин Ревански пръв започна това благородно дело по възстановяването на емблематичната за Ямбол сграда на Минералната баня след, като 30 години сградата е затворена и неизползвана. Валентин Ревански със свои средства и дарения започна ремонтните работи по сградата. Първо възстанови ротондата в оригиналния и вид със статуята и мраморната чешма с 8 чучура и прозорците /оберлихт/ под купола на ротондата, реставрира оригиналните дограми на прозорците на сградата, реставрират се запазените вътрешни дървени врати, възстанови се и се боядиса фасадата,  ремонтира се покрива. Сградата на Минералната баня блесна в своя оригинален вид в бяло от 30-те години на 20 век.
Като гражданин на Ямбол  изказвам своята благодарност, към Валентин Ревански за упоритостта му, за отношението на добър стопанин и желанието му да превърне нашият град Ямбол в по-добро място за живот и да накара младите хора да останат да живеят в нашия древен и прекрасен град разположен до река Тунджа, на удобно и стратегическо място на 20 км. от Балкана, на 92 км. от Черно море, на 314км.от София, на 307 км. от Букурещ и на 343 км.от световния мегаполис Истанбул/Цариград/. Под ръководството на кмета Валентин Ревански нашият роден град Ямбол, всекидневно променя своя облик и става по красив и благоустроен. Благодаря на г-н Валентин Ревански и на неговия екип за усилията и упоритостта в многото начинания  по благоустрояването на нашия град. Пожелавам  им здраве и успех!
Предлагам  на комина на банята да се постави часовник и той да се превърне в часовникова кула. Сградата на Минералната баня е образец на модернизма в архитектурата и трябва да има нов живот в полза на ямболци и гостите на града.
Милен Михайлв
Ямбол,  29 май 2023г.