19-то СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2023г.

19-то СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ „ДЖОН АТАНАСОВ-БАЩАТА НА КОМПЮТЪРА”

На 06 октомври 2023 г. в Дом на науката и техниката – гр.Ямбол
се проведе 19-то състезание по информационни технологии
„Джон Атанасов – бащата на компютъра”, посветено на 120 години от
рождението на Джон Атанасов. В състезанието взеха участие 10 отбора от 10 училища от град Ямбол, град Стралджа и Община Тунджа. На състезанието присъстваха г-н
Стойко Стойков – началник на РУО – Ямбол и г-жа Петя Деновска –
инспектор по математика в РУО – Ямбол. Наградите бяха връчени от
г-н Димитър Димитров зам.кмет на Община Тунджа и Милен Михайлов
– управител на НТС – Ямбол
Класиране:
Първо направление „Мултимедия” за ученици – 5, 6, 7 клас
На тема ”Моят свят след десет години
Първо място – ОУ ”Николай Петрини” Ямбол Андрей Алексиев, Камелия Петрова
Второ място – СУ ”П.К.Яворов” Стралджа
Георги Петров, Петър Сотиров
Трето място – СУ”Св.Паисий Хилендарски” с. Роза Общ. Тунджа
Георги Красимиров, Стефани Кунев
Второ направление „Мултимедийни приложения” за ученици – 8, 9,10 клас
На тема „Изкуствен интелект”
Първо място – ПТГ „Иван Райнов” Ямбол
Диана Камюра, Иванина Динева
Второ място – ПГИ „Г.С.Раковски” Ямбол
Венци Петров, Мартин Иванов
Трето място – ПМГ „Атанас Радев” Ямбол
Иван Стойков, Йоан Александров
Оценителна комисия: Анна Богданова, Галина Кънева, Цветелина Бринкова
НТС – Ямбол