Курсове в Елхово

КУРСОВЕ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР на НТС-ЕЛХОВО
ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 г.

І. Професионални обучения

1. 05.02.2018 – Заваряване
а/ Електродъгово заваряване – степен Е2 и Е5
б/ МАГ заваряване в защитна газова среда с СО2 – степен М2 и М4
в/ Газокислородно заваряване – степен G2 и рязане.
г/ ВИГ заваряване в защитна газова среда с Аргон-степен Т2.
2. 06.02.2018 – Готвачи
3. 08.02.2018 – Ел. безопасност на труда – за квалификационна група
4. 07.02.2018 – Фризьорство – мъжко, дамско и детско
5. 12.02.2018 – Маникюр, педикюр и ноктопластика
6. 20.02.2018 – Електромонтьор – електрически инсталации
7. 15.02.2018 – Електро и мотокарист – за правоспособност по чл. 6, т. 1
и актуализиране на правоспособност по чл. 6, т. 2
8. 13.02.2018 – Козметика – масаж и гримиране
9. 15.02.2018 – Административно обслужване-офис дейности

І. Компютърни обучения
1. 05.02.2018 – Дигитална компетентност – начинаещи и напреднали
2. 12.02.2018 – Компютърен машинопис

ІІІ. Чуждоезикови обучения

1. 05.02.2018 – Английски език – нива А1, А2 и В1
2. 12.02.2018 – Немски език – нива А1, А2
3. 15.02.2018 – Турски език – нива А1, А2

НТС сключва договори с физически и юридически лица за обслужване от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА на работници и служители по безопасност и здраве, за организиране на специализирани измервания на работната среда и профилактични медицински прегледи и изследвания в Община Елхово.

ДОСТЪПНИ ЦЕНИ – РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА !
За справки и записвания:
НТС – гр. Елхово, ул. Дунав № 3
тел. 0478/88-322;GSM: 0886/656 919
e-mail: elhovo_nts@abv.bg
web: www. nts-yambol.org