КУРСОВЕ В ДОМ НА ТЕХНИКАТА – ЯМБОЛ

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР при НТС – ЯМБОЛ

КУРСОВЕ В ЯМБОЛ

І. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

03.01.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- нивоВ1

15.01.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- ниво А1 

27.01.2018 г. – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- нивоВ1

НЕМСКИ ЕЗИК

08.01.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво A2

16.01.2018 г. – НЕМСКИ ЕЗИК – ниво А1

ИТАЛИАНСКИ  ЕЗИК

ниво А1 – записваме желаещи за нова група

ИСПАНСКИ ЕЗИК 

ниво А1 – записваме желаещи за нова група

ТУРСКИ ЕЗИК

ниво А2 – записваме желаещи за нова група

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ниво А2 – записваме желаещи за нова група

НОВО!!!  ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ЧУЖД ЕЗИК ЗА

                 ПОКРИТО НИВО ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА!

  КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

22.01.2018 г. – Начално компютърно обучение

Записваме желаещи за специализирано обучение по различни модули от Майкрософт

офис пакет 2010

НОВО!!!   ИЗПИТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОГРАМИ

                 ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР!

ІІ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРИСЪСТВЕНО

08.01.2018 г. – ЕЛ. И МОТОКАРИ  

ЗАВАРЯВАНЕ – АРГОН – записваме желаещи за нова група

ГОТВАЧИ – записваме желаещи за нова група

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО – записваме желаещи за нова група

ЗАБЕЛЕЖКА: Седмица след обявените дати може да се включите в обучението

  ІІІ. П Е Р И О Д И Ч Н И  К У Р С О В Е

24.01.2018 г. – ЕЛ.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

 

 ЗА КОНТАКТИ: ДНТ”Джон Атанасов”, тел. 66 33 83, GSM: 0886 656 916 ,0887 037 505, стая 204; E-mail: cpo_ntsyambol@abv.bg