Цените на стоките в левове и евро

Цените на стоките в левове и евро

21

Ще има преходен период за въвеждане на единната валута

Ще плащаме едновременно с банкнотите на БНБ и на еврозоната

По план влизаме на 1 януари 2024 г.

Цените на стоките може да бъдат обявени в левове и евро няколко месеца преди влизането ни в еврозоната. А през първите седмици след въвеждане на единната валута ще плащаме едновременно с левове и банкноти евро. Това показва практиката в страните, които вече са приели еврото и промени в постановление на Министерски съвет за създаване на Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, които са пуснати за обществено обсъждане.

Работната дата за влизането ни в еврозоната е 1 януари 2024 г., става ясно от публикувания документ. Дотогава трябва да бъдат направени и български монети евро. На лицевата им страна трябва да е стойността, а на гърба им – избрани от България символи, например Мадарският конник. Периодът на обявяване на цените в левове и евро може да започне няколко месеца преди влизането ни в еврозоната и да продължи дълго след преходния период на едновременно плащане с двете валути. Целта е хората да се ориентират по-добре в цените. След изтичането на преходния период на наличие на две валути, използвани за разплащане, хората ще могат да обменят левовете си срещу евро в банка, но няма да могат да пазаруват с тях в магазините.

Държавите, които са въвели еврото, са преминали през различен период, в който хората са плащали едновременно с две валути. В Естония, Словакия, Словения и Латвия периодът на ползване на две валути едновременно е бил две седмици, а в Малта и Кипър – един месец.

След влизането ни в еврозоната ще има преходен период, в който левовете и еврото едновременно ще бъдат официално разплащателно средство. Това означава, че в магазините ще може да пазаруваме както с левове и стотинки, така и с банкноти евро и евроцентове. А цените ще бъдат написани и в двете валути. В преходния период търговците ще трябва да връщат ресто предимно в евро. А банкоматите ще пускат само банкноти от единната валута.

Целта на преходния период е наличните левове в обращение да бъдат изтеглени и заменени с евро. Наред с това хората ще виждат цените на стоките в левове и евро. Така ще могат да се ориентират дали цените в евро са повишени от търговците. Предвижда се да бъде направена кампания за “честно въвеждане на еврото” и да бъде наблюдавано преизчисляването на цените от левове в евро, така че да бъде преодоляна порочната практика търговците да ги закръглят нагоре.

Опитът на Словакия

Етикетите в две валути за срок от 17 месеца

Дават монети като подарък

Любопитен е опитът на Словакия с въвеждането на еврото, която влезе в еврозоната на 1 януари 2009 г. Задължителното двойно обозначаване на цените в словашки крони и в евро е започнало на 24 август 2008 г. и е продължило до 1 януари 2010 г. 53% от гражданите на Словакия смятат, че обозначаването на цените в двете валути винаги е било коректно, а други 31% посочват, че в повечето случаи е било коректно. В Латвия пък обявяването на цени в две валути е започнало три месеца преди влизането на страната в еврозоната и е продължило шест месеца след това.

Месец преди датата за влизане на Словакия в еврозоната хората са можели да сменят 500 словашки крони (16,60 евро) за евро монети. Целта от една страна е населението да се запознае предварително с монетите евро, а от друга – те да бъдат широко разпространени и още от деня на влизане в еврозоната хората да могат да пазаруват с тях. В Словакия дори е било практика в дните около Коледа преди влизането в еврозоната хората да си правят подаръци с комплекти монети евро, а фирмите да ги дават като бонус на служителите си. За първите две седмици след влизане на Словакия в еврозоната хората са направили над 1,4 млн. обмени на крони срещу евро и тегления на пари в брой от офиси на банките, което е четири пъти повече от същия период на предходната година. Но само 8% от хората са се оплакали, че е имало опашки.

За да няма злоупотреби от страна на търговците в близо 20 хил. търговски обекта било сложено лого на проекта “Етичен кодекс”, който показва, че търговецът се ангажира да не закръглява цените нагоре. А гражданите са имали право да подават жалби срещу търговци, които са подписали кодекса, но въпреки това са повишавали цените в евро.

Вкарват цифрово евро в телефона

Министрите на финансите подкрепят идеята

Въвеждането на цифрово евро е обсъдено от министрите на финансите на страните от ЕС на последното заседание на Екофин, проведено на 16 март. Цифровото евро е част от плановете на Европейската комисия за въвеждане на незабавни разплащания в страните от ЕС, при които парите ще бъдат получавани в рамките на секунди.

Все още няма окончателно решение на Европейската централна банка (ЕЦБ) за въвеждане на цифрово евро, но Екофин подкрепя идеята. То може да изпълнява ролята на традиционните банкноти и монети. Цифровото евро ще може да се съхранява в приложение на мобилния телефон. За разлика от банковите карти, при плащане с цифрово евро няма да се превеждат пари от банкова сметка, а просто ще намаляват наличните цифрови банкноти в телефона, така както намаляват традиционните пари в портфейла. Предвижда се ЕЦБ да води регистър на притежателите на цифрово евро, така че дори мобилният телефон да бъде загубен, собственикът да може да си получи парите в него.

За да се снабди човек с цифрово евро ще трябва да обмени традиционни банкноти или част от парите в банковата си сметка. За да бъде предотвратено използването на цифровото евро за изпиране на пари или финансиране на тероризъм може да бъде въведен някакъв праг, до който хората ще могат да държат при в цифров вариант – например 3000 евро. Така хората спокойно ще може да плащат с цифрово евро ежедневните си покупки, но ще се избегне възможността при преминаване на границите да нося големи суми, които вършат същата работа като пари в брой. Така ще бъдат защитени и самите банки, тъй като няма да може хората да изтеглят всичките си пари от баните и да ги заменя с цифрово евро.

Източник: https://trud.bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/