РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЯМБОЛ – 2021Г.

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЯМБОЛ – 2021Г.

Днес, 8 октомври 2021г. в  Дома на науката и техниката „Джон Атанасов” в град Ямбол се проведе XVII–то регионално състезание по информационни технологии, посветено на 118 години от рождението на Джон Атанасов. Ежегодно в това състезание участват ученици от Ямболска област, които демонстрират своите знания и умения в областта на информационните технологии.

Целта на състезанието по информационни технологии е:

– да стимулира интереса на учениците от ранна възраст към информационните технологии

– да  провокира желание в подрастващото поколение  за разумно използване  и прилагане  на информационните технологии в учебно възпитателния процес

– да  даде възможност на учениците да съчетават теоретичните знания с практически умения по актуален проблем и оригинално мислене в дадена ситуация.

Състезанието се проведе в две направления.

В първото направление  – „Мултимедия” за ученици от 5, 6, 7  клас, бяха представени проекти по следните теми:

„Когато класната стая е в къщи , а компютъра е учебник”,

„Проектирам своята бъдеща професия с компютър”

Във второто направление  – „Мултимедийни приложения”  за ученици от 8, 9, 10  клас, бяха представени проекти по следните теми:

„Уча с компютър по всяко време и на всяко място”

„Компютърът и здравето”

В двете направления  участваха 26 ученици от 10 училища от Ямболска област:

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бояджик

СУ”Пейо Яворов” – гр.Стралджа

ОУ”Св.Паисий Хилендарски” – с.Роза

ОУ „Николай Петрини” гр.Ямбол

ПГ”Васил Левски” – Ямбол

ПСАГД „Кольо Фичето” Ямбол

ПТГ „Иван Райнов” Ямбол

ОУ „Христо Смирненски” Ямбол

ОУ “Любен Каравелов” Ямбол

ОбУ “Д-р Петър Берон” Ямбол

 Комисия в състав  – Анна Богданова, Янка Михалева и Спаска Петкова класираха участниците така:

Първо направление  – „Мултимедия” за ученици от 5, 6, 7  клас

Първо място – ГАБРИЕЛА МИТЕВА  – СУ”П.К.Яворов” – Стралджа

                          ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА – СУ”П.К.Яворов” – Стралджа

Второ място – НОНА РУСЕВА – ОУ”Св.П.Хилендарски” – с.Роза

                          ДОБРИЯН КЪРШЕВ – ОУ”Св.П.Хилендарски” – с.Роза

Трето място – МАРИЕТА ДИМИТРОВА – ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”  – с.Бояджик

                         ИЛИЯНА ИЛИЕВА- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”  – с.Бояджик

Второ направление  – „Мултимедийни приложения”  за ученици от 8, 9, 10  клас

Първо място – ВИКГОРИЯ СТОЯНОВА – ПГ”Васил Левски” – Ямбол

                          АНТОАН ИВАНОВ РУСЕВ– ПГ”Васил Левски” – Ямбол

Второ място – БОЖИДАР МОНЕВ – ПТГ”Иван Райнов” – Ямбол

                         ДИМИТЪР П.ДИМИТРОВ – ПТГ”Иван Райнов” – Ямбол

Трето място – КАРОЛИНА КУМАНОВА – ГСАГД „Кольо Фичето” Ямбол

                         ЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА – ГСАГД „Кольо Фичето” Ямбол

Наградите бяха осигурени от Община „Тунджа” и НТС – Ямбол и връчени от г-н Георги Георгиев кмет на Община Тунджа  и Милен Михайлов – управител на НТС – Ямбол.

Гости на състезанието бяха :

Георги Георгиев – кмет на Община”Тунджа”

Димитър Димитров – зам. кмет на Община”Тунджа”

Диана Иванова – директор на дирекция в Община”Тунджа”

Петя Деновска – инспектор по математика в РУО – Ямбол

Милен Михайлов – управител на НТС -Ямбол

инж.Ангел Ангелов – член на УС на НТС – Ямбол

Елена Маджарова – кмет на с. Бояджик

НТС – Ямбол