26 януари 2018г.

26 януари 2018г.

Петък е денят на Венера. Затова днес ще ви докосна до планетата на любовта, връзките и желанията…:
“Венера показва цененото и желаното от нас, какво смятаме, че ще ни достави удоволствие или ще ни направи по-завършени и цялостни. Искам да подчертая, че Венера не е само планетата на любовта и връзките – тя е свързана и с изясняването на собствената ни единтичност посредством дефинирането на онова, което ценим, скъпо ни е или смятаме за приятно.Робърт Гласкок изтъква, че глифът на Венера прилича на ръчно огледало и твърди, че това, което цениш, е отражение на същността ти, че „онова, което обичаме, е отражение на самите нас.“ И все пак, житейски факт е, че много хора трудно определят ценостите си; срещат проблеми да си ги признаят, следват или да се стремят към онова, което желат. Те или не са сигурни какви са ценностите им или се колебаят да признаят и отстоят онова, което действително желаят. Тъй като юдео-христипнските учения прегръщат саможертвата, страданието и себеотрицанието, някои хора може би вярват, че удоволствието и удовлетворението са грях….
Истината е, че ако не знаем какво ни допада, ние сме изгубени, не знаем кои сме. Ако отричаме или не действаме в съгласие с нашата Венера, ще изгубим самоуважението си, ще се опетним. За да придобием самочувствие, първо трябва да определим ценностите си, нещата, които ни доставят удоволствие и, стига осъществяването на желанията ни да не застрашава или наранява други хора, да действаме по начин, който подкрепя убежденията и стремежите ни. В противен случай ние не приемаме кои сме, което е друг начин да се каже, че не се обичаме. Независимо дали ви харесва или не, ако не се обичаме достатъчно, ние няма да бъдем достатъчно добри и в много други области на живота, особено в сферата на връзките. Не изпитваме ли обич и уважение към себе си, никога няма да повярваме, че някой друг може наистина да ни обича и уважава. Ако ние не сме достатъчно добри за себе си, и никой друг не е достатъчно добър.
Искам да изясня как положението на Венера в наталната карта може да бъде важна индикация кое ценим и ни е скъпо, какво трябва да създадем в живота си, за да се почувстваме стойностни и да придобием добро самочувствие и самоуважение.“
Из семинари по психологическа астрология на Хауърд Саспортас

Така, че обичайте себе си, за да получите това и от другите!
Отдайте се на любовта и празнувайте петък!
Валентина Радиева-Маренова