ХVІ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

ВИ КАНИ НА

 ХVІ НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 ОТ 07 НОЕМВРИ ДО 09 НОЕМВРИ 2019 Г.

 В НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА

УЛ.РАКОВСКИ – 108, СОФИЯ