ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

Честит 24 май,

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

„Св. св. Кирил и Методий”

Върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета! В световните борби върви, от длъжност неизменно воден – и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!… О, влез в Историята веч, духовно покори страните, които завладя със меч!…”

Тъй солунските двама братя насърчаваха дедите ни… О, минало незабравимо, о, пресвещени старини!

България остана вярна на достославний тоз завет – в тържествуванье и в страданье извърши подвизи безчет…

Да, родината ни години пресветли преживя, в беда неописуема изпадна, но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша кога обходи целий мир; за все световната просвета тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време… Тогаз Балканский храбър син навеждаше лице под гнета на отоманский властелин…

Но винаги духът народен; подпорка търсеше у вас, о, мъдреци!… През десет века все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте – заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна, сеятели на правда, мир, апостоли високославни, звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени, о вий, Методий и Кирил, отци на българското знанье, творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее във всенародната любов, речта ви мощна нек се помни в Славянството во век веков!