ТРАКИЙСКА ГЪРЦИЯ 1600 г. ПР. ХРИСТА

Учени правят заключение, че през 17-ти век пр. Христа 80% -90% от територията на Гърция е била населена с хора наричани в Античността ТРАКИ, а по-късно, в Ранното Средновековие – БЪЛГАРИ.

Германските учени проф. Ян Бест и Сибила фон Реден развиват своето виждане за възникването на гръцката цивилизация като са отделени цели 170 страници за ролята на траките в нея. Представени са нови карти, някои от които доста необичайни и разтърсващи стереотипите. На една от тях се вижда, че през второто хилядолетие преди Христа Епир, Македония, Тесалия, Евбея, Етолия, Аргос, а също големи части от Ахея и Аркадия са принадлежали на траките.
Заключението може да звучи шокиращо за някои, но по-запознатите знаят, че са известни над 10 стари автора, които идентифицират българите с древни балкански народи:
👉🏻 1. Михаил Аталиат – „История”: „…мизи са със сигурност българите, които по-късно получили своето ново название…“
👉🏻 2. Зонара, речник: „Пеонци – латинци или тракийски народ, македони. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи.“
👉🏻 3. Фуше дьо Шартр, френски свещеник, описание на първи кръстоносен поход 1096 г.: „Оттук те поели през земите на българите, които се назовават траки”.
👉🏻 4. Йоан Цецас, „Хилиади”: “Пеонците са българи”.
👉🏻 5. Хоматиан описвайки живота на Климент Охридски пояснява – “Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи.”
👉🏻 6. Касиодор (6 век, римски историк) пише, че Българите са стар мизийски или илирийски народ.
👉🏻 7. Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.
👉🏻 8. Лъв Дякон (византийски историк от 10 век) упорито нарича българите мизи. За византийците думите мизи, скити и българи означават едно и също, използват ги като синоними.
👉🏻 9. Византийските хронисти Йоан Скилица и Георги Кедрин, съобщавайки за разгрома на византийците при реката Ахелой 917 г. от цар Симеон, злобно пишат: “не българинът, а мизиецът Симеон разгроми войската на ромейците със свойственото нему скитско безумие”. Скилица нарича Симеон мизиец, защото българите са мизи, какъвто е и той. И още нещо важно – приписвайки на цар Симеон “скитското безумие”, се отъждествяват траките и скитите в лицето на българския народ.
👉🏻 10. Теофан и Йоан Антиохийски, когато говорят за българите в V век, използват израза “тъй наречените българи” – защото гръцки и латински хронографи и летописци са ползвали друго име – “мизи”.
👉🏻 11. Йоан Малала пише: „пристигна с атриди и самси Ахил със своя собствена войска, наричани някога мирмидони, а сега българи, 3000 души“. Това сведение е отразено и в старобългарския превод на „Илиада“, направен по времето на цар Симеон Велики в Преславската книжовна школа.
👉🏻 12. Йоан Цеца пише: „и тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуно-българи-мирмидони на брой две хиляди и петстотин“.
👉🏻 13. Йоан Цеца “А пеонците са българи. Не вярвай на глупците, да смяташ, че пеонците са различни от тях.”

Из издадената от проф. Ян Бест и Сибила фон Реден през 1981 г. книга – “Auf der Spur der ersten Griechen-Woher kamen die Mykener? Neue archдologische Erkenntnisse über die Herkunft der Griechen”.

ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
ФЕЙСБУК